tel.: +420 777 734 258

e-mail:  mk@advokatklanica.cz
           mklanica@seznam.cz

adresa:
Jana Babáka 11
budova ,,H"
612 00 Brno

Obchodní právo

Konzultace a poradenství při zakládání všech typů obchodních společností včetně společnosti s ručením omezeným a akciová společnosti.

Zastupování klientů před soudem ve sporech z obchodně - závazkových vztahů.

Konzultace a sepis dokumentů v oblasti směnečného práva.

Zastupování klientů v rozhodčím řízení ve věcech obchodněprávních.

Sepisování smluv dle obchodního zákoníku (o dílo, kupní, o tichém společenství, atd.).

advokatklanica.cz © 2010