tel.: +420 777 734 258

e-mail:  mk@advokatklanica.cz
           mklanica@seznam.cz

adresa:
Jana Babáka 11
budova ,,H"
612 00 Brno

Občanské právo

Zastupování klientů před soudem v civilním řízení.

Zastupování klientů v rozhodčím řízení.

Zastupování klientů v dědickém řízení.

Konzultace a poradenství ve věci vymáhání pohledávek.

Příprava všech typů smluv i smluv nepojmenovaných (nájemní, darovací, kupní, smlouvy o půjčce, atd.).

Úplný servis ve věcech převodu nemovitostí včetně možnosti úschov kupní ceny.

Právní poradenství i v ostatních oblastech občanského práva, jako např. ve věcech nájemních vztahů, ochrany osobnosti, rodinného práva atd.

advokatklanica.cz © 2010