tel.: +420 777 734 258

e-mail:  mk@advokatklanica.cz
           mklanica@seznam.cz

adresa:
Jana Babáka 11
budova ,,H"
612 00 Brno

Ceny právních služeb advokáta Mgr. Miroslava Klanici

Cena právních služeb se individuálně odvíjí od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného, tak i časového. Rovněž je při jejím finálním určení třeba přihlížet k hodnotě projednávané věci. Odměna advokáta je stanovena vždy tak, aby její výše byla pro klienty přijatelná a odpovídala uváděným hlediskům.

Právní služby jsou převážně poskytovány na základě smluvní odměny sjednané dohodou o poskytnutí právní pomoci mezi advokátem a klientem, případně podle advokátního tarifu, tj. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Advokát má mimo to nárok na tzv. režijní paušál a další náhrady dle vyhlášky č. 177/1996 Sb (PDF). K ceně právní služby je připočtena zákonem stanovená sazba DPH.

Jednoduchá poradenská činnost nebo záležitost, již nelze ocenit jinak, je otaxována v zásadě hodinovou sazbou 2.000 Kč/hod. Tato sazba může být v závislosti na povaze věci snížena až na polovinu, při použití cizího jazyka nebo cizího práva nebo u komplikované věci může být hodinová sazba zvýšena až na trojnásobek.

V případě dlouhodobější spolupráce lze sjednávat pravidelné a konkrétní slevy nebo předem stanovenou paušální odměnu.

Zastupování v občanském soudním řízení se řídí zpravidla vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. (PDF), kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení.

advokatklanica.cz © 2010