tel.: +420 777 734 258

e-mail:  mk@advokatklanica.cz
           mklanica@seznam.cz

adresa:
Jana Babáka 11
budova ,,H"
612 00 Brno

Advokátní kancelář Mgr. Miroslava Klanici poskytuje služby podnikatelským subjektům i jednotlivým fyzickým osobám na celém území České republiky. Kancelář poskytuje komplexní právní poradenství se zaměřením na oblast civilního práva a u vybraných klientů i trestního práva. Specializuje se na oblast řešení občanskoprávních a obchodně-právních závazků a právo týkající se převodů nemovitostí. Rozsáhlé zkušenosti má v zastupování klientů v exekučním řízení, a to v postavení jak oprávněného tak povinného. Mgr. Miroslav Klanica upřednostňuje individuální přístup v řešení celého spektra právní problematiky s důrazem na skutečný zájem klienta.

advokatklanica.cz © 2010